Дээшээ
  • Улаанбаатар хот Сити тауэр
  • Утас +976-77557979

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Reputable Bee

Бизнесээ өргөжүүлэх суурь эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зээл

Хэмжээ /төгрөгөөр/: 50-300 сая хүртэл

Хугацаа: 5 жил хүртэл

Хүү: 2.5-3.2 хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 30.77-39.21 төгрөг


Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Entrepreneur Bee

Бизнесээ өргөжүүлэх суурь эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зээл

Хэмжээ /төгрөгөөр/: 50-300 сая хүртэл

Хугацаа: 24 сар хүртэл

Хүү: 2.5-3.2 хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 31.08-39.52 төгрөг


Санхүүгийн түрээсийн зээл

Entrepreneur Bee

Өөрийн бизнест шаардлагатай хөрөнгийг урт хугацааны санхүүжилтээр худалдан авах зээл

Хэмжээ /төгрөгөөр/: 50-300 сая хүртэл

Хугацаа: 60 сар хүртэл

Хүү: 2.5-3.2 хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 30.77-39.2 төгрөг


Шугамын зээл

Entrepreneur Bee

Бизнесийн онцлог мөчлөгтөө тааруулсан эргэлтийн хөрөнгийн зээл /Нэг удаа эрхээ нээлгээд хэрэгтэй үедээ аваад төлөөд аваад байх боломжтой/

Хэмжээ /төгрөгөөр/: 50-300 сая хүртэл

Хугацаа: 24 сар

Хүү: 2.5-3.2 хувь, коммитмент хүү 0.5 хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 31.08-39.52 төгрөг


Бизнесийн VIP зээлийн шугам

Reputable Bee

Таны бизнесийн амжилт нэр хүндийн баталгаа

Хэмжээ /төгрөгөөр/: 50 сая хүртэл

Хугацаа: 36 сар хүртэл

Хүү: 3,2-3,5 хувь, коммитмент хүү 0.5 хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 39.21-42.83 төгрөг


Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Хаан зөгий

Жижиг дунд бизнес эрхлэгч танд зориулсан эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зээл

Хэмжээ /төгрөгөөр/: 50 сая хүртэл

Хугацаа: 18 сар хүртэл

Хүү: 2.7-3.5 хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 33.8-43.44 төгрөг


Хөрөнгө оруулалтын зээл

Хаан зөгий

Жижиг дунд бизнес эрхлэгч танд зориулсан эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зээл

Хэмжээ /төгрөгөөр/: 50 сая хүртэл

Хугацаа: 36 сар хүртэл

Хүү: 2.7-3.5 хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 33.18-42.83 төгрөг


Гаалийн бичигтэй автомашины зээл/шинэ/

Bee Car

Шинэ болон хуучин автомашин худалдан авах зориулалтын зээл

Хэмжээ /төгрөгөөр/: 300 сая хүртэл

Хугацаа: 36 сар хүртэл

Хүү: 2.5-3.2 хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 30.77-39.21 төгрөг


Дугаартай автомашины зээл /хуучин/

Bee Car

Шинэ болон хуучин автомашин худалдан авах зориулалтын зээл

Хэмжээ /төгрөгөөр/: 150 сая хүртэл

Хугацаа: 24 сар

Хүү: 2.7-3.5 хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 33.49-43.13 төгрөг


9911

Bee Phone Number

Таны хувийн санхүүгийн хэрэгцээг хангах шуурхай зээл.

Хэмжээ /төгрөгөөр/: 50 сая хүртэл

Хугацаа: 6 сар

Хүү: 2.4-3.0 хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 39.61 төгрөг


8811

Bee Phone Number

Таны хувийн санхүүгийн хэрэгцээг хангах шуурхай зээл.

Хэмжээ /төгрөгөөр/: 20 сая хүртэл

Хугацаа: 6 сар

Хүү: 2.4-3.0 хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 39.61 төгрөг


Сургалтын төлбөрийн зээл

Оюунлаг зөгий

Боловсролдоо хөрөнгө оруулах боломж

Хэмжээ /төгрөгөөр/: 10 сая хүртэл

Хугацаа: 12 сар хүртэл

Хүү: 2.5-3.2 хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 40.41 төгрөг