Дээшээ
  • Улаанбаатар хот Сити тауэр
  • Утас +976-77557979

Танилцуулга

Компанийн уриа

Харилцан итгэлцэлээс хамтын амжилт, Санхүүгийн боломжийг таны гарт

Компанийн алсын хараа

Урт хугацаанд өндөр үр өгөөж өгөх бизнесийг дижитал дэд бүтцийг цогцлоох замаар бий болгох

Компанийн эрхэм зорилго

Орон зай, цаг хугацаанаас үл хамаарсан хялбар шийдлээр бизнес эрхлэх

Компанийн үнэт зүйлс

1
Харилцагчид
2
Ажилтнууд
3
Хүрээлэн буй нийгэм
4
Хувьцаа эзэмшигчид

Зөгий санхүүгийн групп

 “Зөгий санхүүгийн групп” ХХК нь 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр үүсгэн байгуулагдсан. Компанийг үүсгэн байгуулсан гол зорилго нь орон зай, цаг хугацаанаас үл хамаарсан хялбар шийдлийг ашиглах замаар жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид болон иргэдийн санхүүгийн хэрэгцээг хангахад хувь нэмэр оруулах замаар улс орныхоо нийгэм, эдийн засгийн амьдралд тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулахад оршиж байгаа болно.